پکیج کامل فیلم آموزشی زیست دوازهم – پایه

پکیج کامل فیلم آموزشی زیست شناسی پایه دوازدهم

آموزش انیمیشنی پایه

این محصول شامل بیست و چهار فیلم آموزشی است که به صورت کاملا حرفه ای به همراه انیمیشن، تمام فصل های کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم را به صورت گفتار به گفتار، کاملا مفومی و دقیقا مطابق کتاب درسی پایه دوازدهم آموزش می دهد.

برای مشاهده ی ویدیو های این پکیج آموزشی گزینه شرکت در دوره را انتخاب کنید و سپس در سبد خرید، پرداخت خود را انجام دهید. برای مشاهده ویدیو ها به همین صفحه برگردید. در قسمت فایل های دوره، ویدیو ها قابل مشاهده خواهند بود.

مفهوم سازی این انیمیشن ها به همراه استفاده از نمودار های درختی برای ایجاد نقشه ذهنی، به مقدار قابل توجهی به ایجاد تصویر ذهنی و بازدهی شما در پاسخگویی به سوالات (تستی، تشریحی و ….) کمک می کند اما در این مجموعه به طور ریز و اختصاصی به بیان نکات کنکوری و حل تست پرداخته نشده است.

هرگونه کپی برداری و انتشار محصول بدون اجازه مستقیم صاحب اثر شرعا حرام است و پیگرد قانونی دارد.

 

اگر یک یا چند فصل از زیست دهم رو خریدید و قصد تهیه پکیج کاملش رو دارید، در تلگرام به پشتیبانی سایت اطلاع بدید و معادل هزینه ای که پرداخت کردید، کد تخفیف دریافت کنید.

 

 

پیش نمایش فیلم آموزشی فصل 1

محتویات پکیج فصل 1

آزمایش گریفیت به همراه مراحل و نتایج.

انواع کپسول دار و بدون کپسول باکتری استرپتوکوکوس نومونیا.

آزمایش های ایوری و همکاران.

انتقال صفات بین سلول ها.

ساختار نوکلئوتید ها (قند های ریبوز و دئوکسی ریبوز، باز های آلی نیتروژن دار و گروه فسفات)

تشکیل نوکلئیک اسید ها و ماهیت پیوند فسفودی استر.

دناهای خطی و حلقوی.

بیان آزمایش چارگاف.

آزمایش ویلکینز و فرانکلین.

توضیح نظریه واتسون و کریک و مدل نهایی DNA (نرده بان مارپیچ)

آزمایش مزلسون و استال و مدل های همانندسازی حفاظتی، نیمه حفاظتی و غیر حفاظتی)

نمایش کامل فرآیند همانندسازی به صورت انیمیشنی به همراه آنزیم های موثر در این فرآیند (هلیکاز، دنابسپاراز و …)

توضیح دوراهی همانندسازی، جایگاه آغاز همانندسازی و فرآیند ویرایش.

بیان تفاوت همانندسازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها.

نمایش ساختار آمینواسید ها، پیوند پپتیدی و شیوه تشکیل پروتئین.

بررسی سطوح ساختاری پروتئین.

نمایش کامل انواع ساختار ها و عملکرد های پروتئین.

 

پیش نمایش فیلم های آموزشی فصل 2

محتویات پکیج انیمیشنی آموزش فصل 2 زیست دوازدهم

چگونگی رمز کردن آمینواسید توسط DNA و RNA

بیان ماهیت رمز (کد)، رمزه (کدون) و پادرمزه (آنتی کدون)

نمایش کامل فرآیند رونویسی به همراه توضیح جزء به جزء

بررسی انواع آنزیم RNA پلیمراز (رنابسپاراز)

بحث درمورد مراحل رونویسی (آغاز، طویل شدن و پایان)

توضیح درمورد رشته های الگو و رمزگذار در DNA

نمایش چگونگی انجام فرآیند پیرایش در mRNA به همراه میانه (اینترون) و بیانه (اگزون)

بررسی عواملی که در شدت و میزان رونویسی نقش دارند

توضیح کامل فرآیند ترجمه با استفاده از انیمیشن با کیفیت

بحث درمورد کدون (رمزه) آغاز AUG و کدون (رمزه) های پایان UAG ، UGA و UAA

نمایش ساختار tRNA (رنای ناقل)

بحث درمورد آنتی کدون (پادرمزه) در ساختار tRNA ها (رناهای ناقل)

نمایش عملکرد tRNA (رنای ناقل)

بررسی ساختار و عملکرد ریبوزوم

نمایش جایگاه های ریبوزوم E، P و A

مراحل ترجمه (آغاز، طویل شدن و پایان)

بحث درمورد سرنوشت پروتئین های ساخته شده در سلول

توضیح درمورد سرعت و مقدار پروتئین سازی در سلول و بررسی تفاوت های پروتئین سازی در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

توضیح کامل تنظیم بیان ژن با استفاده از انیمیشن

بررسی تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها (تنظیم مثبت رونویسی و تنظیم منفی رونویسی)

بحث درمورد تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها (قبل از رونویسی، تنظیم رونویسی و بعد از رونویسی)

تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلای

کاربرد توالی افزاینده و عوامل رونویسی در تنظیم بیان ژن یوکاریوت ها

جمع بندی فیلم آموزشی و آماده سازی ذهن برای به کار گیری مطالب در سایر قسمت های زیست دوازدهم

بخشی از فیلم آموزشی فصل 3

محتوای پکیج آموزش انیمیشنی فصل 3

توضیح ماهیت ژن

بیان دقیق مفهوم صفت

توضیح مفهوم الل

بررسی گروه خونی RH و رابطه بین الل های آن

بحث درمورد جایگاه ژنی

رابطه بارز و نهفتگی بین الل ها

نمایش رابطه هم توانی بین الل ها

بررسی گروه خونی ABO و روابط بین الل های این سیستم

توضیح رابطه بارزیت ناقص و صفت رنگ در گل میمونی

بررسی صفات وابسته به جنس و مستقل از جنس

صفات وابسته به X

آموزش رسم مربع پانت

نمایش کامل دلیل ایجاد بیماری هموفیلی از نظر ژنتیکی

بررسی صفات پیوسته و گسسته

بحث در مورد صفات تک جایگاهی و چند جایگاهی

صفت رنگ ذرت و نمودار زنگوله ای

بررسی اثر محیط در بروز صفات

بیماری ژنتیکی فنیل کتونوری و شیوه کنترل این بیماری

 

قسمت هایی از فیلم های فصل 4

 

محتوای پکیج انیمیشن آموزشی در فصل 4

مفهوم جهش.

جهش های کوچک (جانشینی هم معنا یا خاموش، جانشینی دگرمعنا، جانشینی بی معنا، حذف و اضافه)

جهش های بزرگ (تغییرات ساختاری شامل حذف، جابجایی، مضاعف شدگی و واژگونی و تغییرات عددی در کروموزم ها)

پیامد های جهش در ژن، توالی های بین ژنی و توالی های تنظیمی.

بررسی عوامل جهش زای فیزیکی و شیمیایی

بحث درمورد تفاوت های فردی و انتخاب طبیعی

بررسی علت مقاوم شدن باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها

بیان مفهوم تعادل در جمعیت.

عوامل بر هم زننده تعادل در جمعیت (جهش، رانش دگره ای، شارش ژن، انتخاب طبیعی و آمیزش غیر تصادفی)

بحث درمورد عواملی که باعث تداوم گوناگونی در جمعیت ها می شوند (گوناگونی دگره ای در گامت ها، نوترکیبی و اهمیت ناخالص ها)

نمایش انیمیشنی فرآیند کراسینگ اور (چلیپایی شدن)

توضیح کامل کم خونی داسی شکل

بررسی شواهد تغییر گونه ها (سنگواره ها، تشریح مقایسه ای و مطالعات مولکولی)

بحث درمورد خویشاوندی جانداران و نیای مشترک

توضیح ساختار های همتا (اندام های همتا)، ساختار های آنالوگ (اندام های آنالوگ) و ساختار های وستیجیال

بحث کامل و جامع در مورد گونه زایی هم میهنی و دگر میهنی و ساز و کار هر یک از انواع گونه زایی به همراه انیمیشن

 

پیش نمایش فیلم های فصل 5

محتوای پکیج در فصل 5

فیلم آموزشی زیست دوازدهم – ماهیت انرژی در سلول

ساختار و چگونگی تشکیل مولکول ATP

تنفس یاخته ای هوازی

روش های ساخته شدن ATP (ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده، ساخته شدن اکسایشی و ساخته شدن نوری)

قندکافت (گلیکولیز) و تبدیل یک مولکول گلوکز به دو مولکول پیرووات

ساختار دو غشایی میتوکندری

اکسایش پیرووات

چرخه کربس

ساختار و ماهیت مولکول های NADH و FADH2

زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری

آنزیم ATP ساز

مرور انیمیشنی و نموداری کل فرآیند تنفس یاخته ای

بررسی دقیق دلیل و فرآیند انجام تخمیر الکلی و تخمیر لاکتیکی

توضیح کامل درمورد رادیکال های آزاد و نقش آن ها در تخریب میتوکندری و یاخته

آنتی اکسیدان ها و شیوه عملکرد آن ها

بررسی اثر الکل و نقص ژنی بر میتوکندری

ماهیت مواد سمی مانند سیانید و اثر آن ها بر تنفس یاخته ای

 

پیش نمایش انیمیشن آموزشی فصل 6

 

محتوای پکیج در فصل 6

ماهیت فتوسنتز

ساختار برگ در تک لپه ای ها و دولپه ای ها

قسمت های مختلف پهنک (روپوست ها، پارانشیم، آوند و غلاف آوندی)

پارانشیم اسفنجی و نرده ای و محل قرارگیری آن ها

ساختار دوغشایی کلروپلاست

نمایش انیمیشنی ساختار تیلاکویید ها

بررسی رنگیزه های فتوسنتزی و طیف جذب نوری آن ها

نمایش فتوسیستم و اجزای سازنده آن (آنتن ها و مرکز واکنش به همراه پروتئین)

توضیح آزمایش طیف جذب نوری توسط اسپیروژیر (جلبک سبز رشته ای)

الکترون های برانگیخته در آنتن ها و مرکز واکنش

ساختار مولکول NADPH

تجزیه نوری آب

زنجیره های انتقال الکترون در غشا داخلی کلروپلاست

آنزیم روبیسکو و عملکرد آن

چرخه کالوین

مولکول ریبولوزبیس فسفات

ماهیت تثبیت کربن

اثر محیط بر فتوسنتز

سازش گیاهان C4 با محیط و جدا کردن محل روش های تثبیت کربن

سازش گیاهان CAM با محیط و جدایی زمان روش های تثبیت کربن

باکتری های فتوسنتز کننده اکسیژن زا و غیر اکسیژن زا

آغازیان فتوسنتز کننده

شیمیوسنتز

 

قسمتی از فیلم های فصل 7

محتوای پکیج در فصل 7

دوره های زیست فناوری (زیست فناوری سنتی، زیست فناوری کلاسیک و زیست فناوری نوین)

توضیح ماهیت و کاربرد مهندسی ژنتیک

چگونگی ایجاد جانداران تغییریافته ژنتیکی (تراژنی)

نمایش مراحل مهندسی ژنتیک

توضیح همسانه سازی

بحث درمورد آنزیم های برش دهنده و موقعیت و شرایط استفاده آن ها در مهندسی ژنتیک

توضیح ناقل همسانه سازی و چگونگی ایجاد DNA (دنای) نوترکیب

شیوه وارد کردن DNA (دنای) نوترکیب به یاخته میزبان

نمایش روش جداسازی یاخته های تراژنی از سایر یاخته ها

توضیح کامل مهندسی پروتئین و کاربرد های آن در صنعت و حوزه سلامت

بررسی آمیلازها و کاربرد های آن ها

اینترفرون ساخته شده با مهندسی ژنتیک و تغییرات آن

پلاسمین تولید شده توسط مهندسی ژنتیک و بهبود عملکرد این آنزیم

نمایش انیمیشنی مهندسی بافت به طور کامل

بررسی ماهیت یاخته های بنیادی و تقسیم آن ها به دو گروه یاخته های بنیادی جنینی و یاخته های بنیادی بالغ

توضیح علم بیوانفورماتیک و کاربرد های آن

بررسی کاربرد های زیست فناوری در کشاورزی

بحث درمورد کاربرد های زیست فناوری در پزشکی (تولید دارو – تولید واکسن – ژن درمانی – تشخیص بیماری)

بررسی اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری

توضیح اهمیت زیست فناوری در اقتصاد و پیشرفت کشور ها

بررسی قوانین حاکم بر زیست فناوری در جوامع برای بهره برداری بهتر و عدم سو استفاده از این علم

 

پیش نمایش انیمیشن آموزشی فصل 8

 

محتوای پکیج در فصل 8

بیان ماهیت رفتارهای غریزی

بررسی منشا ژنی رفتار غریزی در آزمایش بر روی موش

نمایش فیلم های واقعی انواع یادگیری

خوگیری (عادی شدن)

شرطی شدن کلاسیک و آزمایش پاولوف

شرطی شدن فعال (یادگیری با آزمون و خطا) و آزمایش اسکینر

رفتار حل مساله و برقراری ارتباط بین تجربه های قبلی با شرایط جدید

نقش پذیری

بحث درمورد برهم کنش غریزه و یادگیری

نمایش نقش انتخاب طبیعی در رفتار های جانوران

بررسی رفتار انتخاب جفت

صفات ثانویه جنسی طاووس نر

بحث در مورد این که کدام والد، انتخاب جفت انجام می دهد

بررسی نظام های جفت گیری تک همسری و چند همسری

نمایش رفتار غذایابی و توضیح رفتار غذایابی بهینه به همراه فیلم

بحث درمورد رفتار قلمروخواهی و سود و زیان این رفتار برای جانور

نمایش رفتار مهاجرت در جانوران

بررسی خواب زمستانی و رکود تابستانی و دلیل بروز این رفتار ها

نمایش شیوه برقراری ارتباط بین زنبور های عسل

بحث درمورد شیوه تقسیم وظایف در گروه های جانوری مانند مورچه های برگ بر

بررسی رفتار دگرخواهی به همراه فیلم های واقعی

 

مدرس: نیما عبدالهی

تهیه شده در مجموعه آموزشی لب کلام

مجموعه فیلم های آموزشی فصل به فصل زیست دوازدهم، کاملا مطابق مفاهیم کتاب درسی ساخته شده اند. در قسمت هایی از این فیلم ها، از تصاویر خود کتاب درسی برای ساخت انیمیشن های آموزشی استفاده کرده ایم و برای یادسپاری بهتر، در کنار انیمیشن های بسیار با کیفیت، تصاویر کتاب را نیز متحرک کردیم.

 

فیلم های آموزشی پایه دوازهم به صورت فصل به فصل

پکیج فصل 1 زیست دوازدهم – مولکول های اطلاعاتی

پکیج آموزشی فصل 1 زیست دوازدهم
فصل 1 - مولکول های اطلاعاتی

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فیلم آموزشی فصل 2 زیست دوازدهم
فصل 2 - جریان اطلاعات در یاخته

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فیلم آموزشی ژنتیک
فصل 3 - انتقال اطلاعات در نسل ها (ژنتیک)

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فیلم آموزشی فصل 4 زیست دوازدهم
فصل 4 - تغییر در اطلاعات وراثتی

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

آموزش فصل 5 زیست دوازدهم
فصل 5 - از ماده به انرژی

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فصل 6 زیست دوازدهم
فصل 6 - از انرژی به ماده

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فصل 7 زیست دوازدهم
فصل 7 - فناوری های نوین زیستی

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

فصل 8 زیست دوازدهم
فصل 8 - رفتار های جانوران

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

برای مشاهده محتویات این دوره باید آن را خریداری نمایید .

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • برای دیدن فیلم در دوره های آموزشی، وارد قسمت سرفصل ها در محصول مربوطه شوید.
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • حتما نام کاربری و کلمه عبور خود را به خاطر بسپارید
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • بعد از خرید می توانید فیلم ها را دانلود کنید اما قرار دادن فیلم در اختیار دیگران شرعا و قانونا ممنوع است.