نیما عبدالهیمدرس زیست شناسی

نیما عبدالهی   رزومه کاری: مدرس دبیرستان های استعداد های درخشان (تیزهوشان) و نمونه مدرس شبکه خوزستان کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری گرایش ...

درباره مدرس

نیما عبدالهی

 

رزومه کاری:

مدرس دبیرستان های استعداد های درخشان (تیزهوشان) و نمونه

مدرس شبکه خوزستان

کارشناس ارشد زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک

سازنده بزرگ ترین بانک انیمیشن زیست شناسی به زبان فارسی

مدیر مجموعه آموزشی لب کلام

دارنده مدل های سه بعدی درسی مطابق کتاب زیست شناسی

تدریس با استفاده از انیمیشن، مدل سه بعدی و مدرن ترین روش های روز دنیا

 

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات درباره این مدرس !